ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VOOR AANKOOP ONLINE WWW.BEJEWELS.BE

Verkoopsovereenkomst

Er is sprake van een definitieve verkoopsovereenkomst tussen de klant en BE JEWELS van zodra BE JEWELS de bestelling van de klant ontvangen heeft. De klant ontvangt hiervan vervolgens een bevestiging per e-mail. BE JEWELS kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bv.: in geval van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen of onbekwaam verklaarden, wanneer de bestelling onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet correct betaald werden. BE JEWELS behoudt zich tevens het recht voor elke bestelling te weigeren. Deze beslissing kan BE JEWELS nemen naar eigen goeddunken en zonder verdere motivering. Zij zal de klant van deze beslissing op de hoogte brengen. Indien de klant n.a.v. de bestelling geen bevestiging per e-mail ontvangt, werd de bestelling mogelijk niet verwerkt en/of is er mogelijk een fout opgetreden (bv.: foutief e-mailadres, spamfilter, ...). Gelieve bij problemen contact op te nemen via info@bejewels.be.

Prijzen

De prijzen die gelden op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn aangeduid in euro, inclusief de wettelijk voorziene BTW (voor particulieren), exclusief de wettelijk voorziene BTW (voor zelfstandigen) en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangeduid of schriftelijk overeengekomen. BE JEWELS behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen en haar tarieven te wijzigen en eventuele fouten te verbeteren. Wanneer de klant hierdoor zou worden benadeeld, wordt hij hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht en heeft hij het recht de bestelling te annuleren binnen de tien dagen na kennisname.BE JEWELS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele druk- of andere fouten in haar prijzen of voorwaarden, noch voor eventuele fouten in de productbeschrijvingen en/of afbeeldingen.

Op alle nog openstaande bedragen zijn vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, verwijlintresten verschuldigd a rato van twaalf procent (12%) op jaarbasis, waarbij iedere begonnen maand als een verstreken maand zal beschouwd worden. Daarnaast zullen de openstaande bedragen automatisch en van rechtswege verhoogd worden met tien procent (10%), met een minimum van vijftig euro (€ 50). Bovendien zullen alle eventuele gerechtskosten en invorderingskosten ten laste van de klant vallen.

Leveringstermijn

Het product wordt geleverd op het leveringsadres dat de klant bij zijn bestelling heeft opgegeven. De artikelen worden, na ontvangst van de betaling, binnen 1 werkdag verstuurd in een pakket. Indicatieve leveringstermijnen België met TNT: 1 à 2 werkdagen. Indicatieve leveringstermijnen Nederland: 3 à 4 werkdagen.

De opgave van de leveringstermijn is slechts indicatief. BE JEWELS streeft ernaar om deze termijn te respecteren, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld indien deze termijn zou worden overschreden.

Verpakkings- en verzendkosten en Voorraad

Bij elk artikel wordt aangegeven of het al dan niet in voorraad is. Artikelen die niet in voorraad zijn kunnen niet besteld worden. Alles is te bestellen zolang de voorraad strekt.

Onze verpakkings- en verzendkosten voor leveringsadressen binnen België en Nederland bedragen € 12.95 per bestelling. Bestellingen boven € 200 exclusief BTW worden gratis verzonden.

Hoe bestellen?

Registreer je als klant via GROOTHANDEL.

Log in via uw EMAIL en zelfgekozen WACHTWOORD. Opgelet, om privacy doeleinden kan BE JEWELS de wachtwoorden van haar klanten niet zien.

Ga naar het artikel van jouw keuze en klik op PLAATS IN WINKELMANDJE.

Je ziet nu de artikelen die je hebt toegevoegd aan je winkelmandje. Hier kan je het aantal te bestellen stuks nog aanpassen. Klik op "BESTELLEN" om je bestelling af te ronden of op "VERDER WINKELEN" wanneer je meer artikelen wil bekijken en bestellen.

Als je eenmaal je bestelling hebt geplaatst, kan je aangeven waar het pakje afgeleverd dient te worden, hier kies je het LEVERINGSADRES, ofwel je eigen ingegeven adres ofwel je pakje afhalen in onze showroom te Brussel Trade Mart.

Hierna krijg je het OVERZICHT van je bestelling te zien.

Je kan betalen via ons online betalingssysteem, kies voor bancontact of creditkaart.

Je factuur zal later ook bijgevoegd zitten in je pakket

Betalingsmogelijkheden

Alle prijzen worden incl. BTW vermeld voor particulieren, excl. BTW voor winkeliers. Producten die je via onze webshop bestelt, kan je meteen betalen via ons online betalingssysteem Mollie.

U kan kiezen te betalen met Bancontact of Creditkaart.

Account

Het bestellen van producten is enkel mogelijk als je een account hebt. Een account is eenvoudig aan te maken door op 'GROOTHANDEL MAAK MIJN PROFIEL AAN' te klikken. Als je eenmaal over een account beschikt hoef je geen gegevens meer in te voeren bij eventuele nieuwe bestellingen. Onthou evenwel je email en zelfgekozen wachtwoord. (gegevens worden niet aan derden verstrekt en met grote zorgvuldigheid beschermd volgens ons privacybeleid) zie privacybeleid + privacyverklaring

Privacybeleid

BE JEWELS respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens enkel om uw bestelling(en) uit te voeren. BE JEWELS zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of aanbieden en uitsluitend ter beschikking stellen aan partijen die betrokken zijn bij het uitvoeren en afleveren van uw bestelling.

Eigendomsrecht

Alle artikelen blijven de uitsluitende eigendom van BE JEWELS totdat zij volledig werden betaald.

Verlies of diefstal

BE JEWELS is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het product na verzending ervan. BE JEWELS is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het product na de levering ervan.

Overmacht

BE JEWELS kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de gedeeltelijke of volledige, niet-nakoming van haar verbintenissen voor zover deze niet-naleving toe te schrijven is aan een met overmacht gelijkgestelde gebeurtenis, d.w.z. een gebeurtenis die de nakoming door BE JEWELS van haar verbintenissen redelijkerwijze onmogelijk maakt. Als overmacht dienen o.a. te worden beschouwd, zonder dat deze opsomming exhaustief is: brand, storm of noodweer, overstroming, oorlog, aanslagen, staking, lock-out, onderbreking/ingebreke van de postdiensten, enz..

Toepasselijk recht en bevoegd rechter

Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de algemene voorwaarden zelf en elke overeenkomst, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Gent behoren.